Een zeer belangrijk aspect bij vliegtuigverhuur zijn de verzekeringen

insuranceEen zeer belangrijk aspect bij vliegtuigverhuur zijn de verzekeringen. Een overzicht van de verzekering:

Het vliegtuig is All-Risk verzekerd voor Vlieg- Taxi- en Grondrisico bij de Nationale Luchtvaartpool voor alle Europesche landen excl. de bekende oorlogsgebieden. Wel inclusief Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk waarvoor afwijkende WA-regels gelden.

 

De dekking geldt voor zowel derden als passagiers tot een bedrag van max. €3.000.000.

  • Het aantal passagiers dat is verzekerd is 3 (drie).
  • Pilot In Command (PIC): Any pilot as approved by the insured.

Het vliegtuig is verzekerd voor:

  • Private Business and Pleasure
  • Rental for private business and pleasure
  • Ab-initio instruction
  • Sight-seeing

Het vliegtuig is verzekerd voor eventuele Search and Rescue, berging en transport en opslag in zowel binnen als buitenland.

Medeverzekerd is “Persoonlijke aansprakelijkheid vlieger”

  • de aansprakelijkheid van de vlieger t.o.v. de passagiers
  • de aansprakelijkheid van de verzekerde t.o.v. de vlieger, echter t.a.v. vliegers die in dienst zijn van verzekerde is gedekt de aansprakelijkheid uit hoofde van art.1638x BW.

Het eigen risico bedraagt €1.100 per gebeurtenis en is terstond door verzekerde te vorderen bij de vlieger of diens opdrachtgever. Voor verdere informatie wijs ik naar de polisvoorwaarden waarvan een kopie bij de boordbescheiden aanwezig is.